spärrning

i typografi: tydlig ökning av avståndet mellan bokstäverna i ett ord eller en mening. Så här: s p ä r r n i n g. Det är ett numera ovanligt sätt att ange att ett ord eller en mening är betydelsefullt. I stället används kursiv stil eller halvfet stil. – Spärrning används också i rubriker av estetiska skäl, särskilt om rubriken står i enbart versaler. I ordbehandlingsprogram brukar det finnas möjlighet att spärra text. Tekniskt är spärrning motsatsen till knipning. – På engelska: letter spacing eller bara spacing.

[typografi] [14 oktober 2018]

anfang

i typografi: en förstorad första bokstav i ett textstycke, oftast (men inte alltid) nedsänkt så att de närmast följande raderna måste ha indrag (”inbyggd anfang”). En anfang är så hög att den tar upp flera rader. Av tyska der Anfang – början. På engelska: initial, vilket också är en alternativ svensk typografisk fackterm.

[typografi] [14 oktober 2018]

xn--

i namn på domäner: markering av att domänens namn är ett internationaliserat domännamn. Det som följer efter xn-- är ett namn på en domän, skrivet enbart med bokstäver som ingår i det engelska alfabetet samt med siffror och bindestreck. Det kan vara rätt svårläst. Det är ett omkodat namn som innehåller bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet (som åäö, ü och é) eller som är skrivet med andra skriftsystem, som arabiska eller hebreiska. xn–– anger att namnet ska kodas tillbaka till rätt skriftsystem. xn--domn-noa.se står till exempel för domän.se. – Läs mer under ACE.

[domäner] [tecken] [18 januari 2018]

Punycode

ett program som kodar om bokstäver och andra skrivtecken från andra skriftsystem än det engelska alfabetet till en form som enbart innehåller engelska tecken (sju‑bits ASCII). Punycode kan koda om alla tecken som beskrivs i Unicode. Punycode används i Internationaliserade domännamn, se ACE. – Punycode är en standard som specificeras i denna RFC, se länk.

[tecken] [18 januari 2018]