incheckning

i programmering och hantering av databaser: förvärvande av ensamrätt till att göra ändringar i en del av en databas eller en del av koden till ett utvecklingsprojekt för en tid. – Syftet är att förhindra att två personer (eller program) försöker göra ändringar samtidigt. Man använder en procedur där den som vill arbeta med ett avsnitt eller en post först måste checka ut det. (Observera ordvalet: användaren checkar in – anger vem hon är och vad hon vill göra – för att sedan kunna checka ut det som hon vill arbeta med.) Det innebär att koden / posten blir låst för andra användare. När användaren är klar med sitt arbete checkar hon in det igen (men hon själv checkar ut). Då blir det tillgäng­ligt för andra använd­are. – Att checka in är i programutveckling synonymt med commit, lämna över, lämna in. – På engelska: check in.

[databaser] [programmering] [ändrad 27 april 2022]