.name

en toppdomän som vilken person som helst får registrera en domän under (en öppen toppdomän). Domänen ska innehålla personens eget namn, till exempel maria.johansson.name eller bara förnamn: zlatan.name. Grundregeln är ”först till kvarn”. I vissa fall kan en registrering ifrågasättas i efterhand. Registrering av .name-sajter sköts av företaget Verisign – se Verisigns webbsidor.

[toppdomäner] [ändrad 30 april 2020]

.tm

landsdomän för Turkmenistan. Används ofta av företag, främst i engelskspråkiga länder, eftersom tm också kan stå för trademark (varumärke).

[landsdomäner] [ändrad 10 november 2019]

.me

landsdomän för Montenegro. Används även utanför Montenegro eftersom många vill ha en .me-domän.

[landsdomäner] [ändrad 10 november 2019]

.co

 landsdomän för Columbia. Eftersom co kan uttydas som kort för company är det många företag som registrerar sina domäner under .co, trots att de inte har något med Columbia att göra. Det finns inga begräns­ningar i rätten att registrera domäner under .co. – Se IANA:s webbsidor (länk);

[landsdomäner] [ändrad 10 november 2019]

.io

en landsdomän som ofta används av it‑företag. Det har i praktiken blivit en allmän toppdomän. – .io är egentligen landsdomän för Brittiska territoriet i Indiska oceanen (se Wikipedia), även känt som BIOT eller Chagosöarna. .io står alltså för Indiska oce­anen. Domän­en .io administreras av nic.io (nic.io), och används av företag i hela världen, kanske därför att förkort­ningen .io kan tolkas som I/O (input/output). – Chagosöarna är föremål för en tvist mellan Storbritannien och Mauritius, som gör anspråk på öarna. Internationella domstolen i Haag (länk) och FN (länk) har 2019 uppmanat Storbritannien att överlämna öarna till Mauritius. Hela befolkningen på Chagosöarna tvångsförflyttades mellan 1967 och 1973 för att USA skulle kunna bygga en flygbas på den största ön, Diego Garcia. All befolkning på öarna, ungefär 3 000 personer, sedan dess är amerikansk och brittisk militär personal. Det är ovisst vad som händer med landsdomänen .io ifall Chagosöarna överlämnas till Mauritius.

[landsdomäner] [ändrad 4 juni 2019]

pre-delegation testing

(PDT) – testning av att den som vill driva en privat toppdomän på internet har teknisk kapacitet och förmåga att göra det. – Först när den sökande har klarat ett sådant test ansluts domänen till internets rotserver, vilket innebär att den blir tillgänglig genom internets adressystem DNS. (Det är anslutningen som kallas för delegation, på svenska delegering.) Den tekniska testningen görs av Internetstiftelsen i Sverige, mer om det här. – Se denna information från ICANN.

[privata toppdomäner] [ändrad 30 april 2020]

.pro

en toppdomän på internet för legitimerade yrkesutövare som advokater, ingenjörer, läkare och revisorer. – .pro är en begränsad toppdomän: bara den som har legitimation för utövande av det aktuella yrket kan tilldelas en domän under .pro för sitt företag. – Se registry.pro;

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]