.pro

en toppdomän på internet för legitimerade yrkesutövare som advokater, ingenjörer, läkare och revisorer. – .pro är en begränsad toppdomän: bara den som har legitimation för utövande av det aktuella yrket kan tilldelas en domän under .pro för sitt företag. – Se registry.pro;

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]