öppen toppdomän

(open top-level domain)toppdomän som vem som helst kan registrera in domäner under. Typexempel är toppdomänerna com, net och org. Det ställs inga andra krav än att man betalar avgiften och sköter sig. I vissa fall kan rätten till en domän ändå ifrågasättas, se domänrofferi. – Motsatsen är begränsade toppdomäner. – Öppna toppdomäner är en undergrupp av generiska toppdomäner.

[toppdomäner] [ändrad 14 september 2018]

Dagens ord: 2019-01-29