.co

 landsdomän för Columbia. Eftersom co kan uttydas som kort för company är det många företag som registrerar sina domäner under .co, trots att de inte har något med Columbia att göra. Det finns inga begräns­ningar i rätten att registrera domäner under .co. – Se IANA:s webbsidor (länk);

[landsdomäner] [ändrad 10 november 2019]