root server system

rotserversystemet – de 13 servrar som lagrar data om topp­domänerna (topp­zonerna) på inter­net. Dessa 13 servrar utgör inter­nets rotzon. En av dem, A‑servern, drivs av Verisign (verisign.com), och upp­dateras dagligen. In­for­ma­tion på A-servern kopieras sedan till de tolv andra, som drivs av orga­nisa­tioner i andra delar av världen. Rot­serv­rarna identi­fi­eras kol­lek­tivt av en punkt sist i domän­namnet (som www.acme.com.), men den punkten ute­lämnas nästan alltid. (För skill­naden mellan domän och zon, se zon.)

[domäner] [ändrad 23 december 2017]