root server system

rotserversystemet – de 13 servrar som lagrar data om toppdomänerna (toppzonerna) på inter­net. – Dessa 13 servrar utgör inter­nets rotzon. En av dem, A‑servern, drivs av Verisign (verisign.com), och uppdateras dagligen. Informa­tion på A‑servern kopieras sedan till de tolv andra, som drivs av organisationer i andra delar av världen. En av rotservrarna finns på Netnod i Stockholm. Rotservrarna identifieras kollektivt av en punkt sist i domännamnet (som www.acme.com.), men den punkten utelämnas nästan alltid. (För skill­naden mellan domän och zon, se zon.) – Läs mer på ICANN:s webbsidor: icann.org/root….

[domäner] [ändrad 11 mars 2023]