delegering

  1. – om internet: se zon;
  2. – i programmering: överlåtande av en arbetsuppgift till ett annat objekt. Det objekt som tar över upp­giften kallas för delegat (delegate). I DotNet är de­le­gater ett slags funktions-pekare. I stället för att pro­gram­me­ra­ren låter ett objekt direkt exe­kvera en metod låter den ob­jektet de­le­gera till ett annat objekt, de­le­gaten. De­le­gaten inne­håller en hän­vis­ning till den metod som ska exekveras. Poängen med det är att man kan skriva koden innan man har bestämt sig för exakt vilken metod som ska exe­kveras.

– På engelska: delegation; [to] delegate.

[domäner] [programmering] [ändrad 5 november 2019]