Internet assigned numbers authority

IANA – den organisation som delar ut numren på internet. Det gäller dels IP‑adresser, dels standardisering av andra nummer som portnummer. IANA arbetade länge på uppdrag av amerikanska staten. Men sedan slutet av 1990‑talet har IANA:s arbetsuppgifter helt eller delvis tagits över av ICANN. – Se iana.org.

[internets ledande organ] [ändrad 3 april 2017]