pre-delegation testing

(PDT) – testning av att den som vill driva en toppdomän på internet har teknisk kapacitet och förmåga att göra det. –Först när den sökande har klarat ett sådant test ansluts domänen till internets rotserver, vilket innebär att den blir tillgänglig genom internets adressystem DNS. (Det är anslutningen som kallas för delegation, på svenska delegering.) Den tekniska testningen görs av Internetstiftelsen i Sverige, mer om det här. – Se denna information från ICANN.

[toppdomäner] [ändrad 25 februari 2019]

Dagens ord: 2018-11-16