pre-delegation testing

(PDT) – testning av att den som vill driva en toppdomän på internet har teknisk kapacitet och förmåga att göra det. –Först när den sökande har klarat ett sådant test ansluts domänen till internets rotserver, vilket innebär att den blir tillgänglig genom internets adressystem DNS. (Det är anslutningen som kallas för delegation, på svenska delegering.) Den tekniska testningen görs av IIS i Sverige, mer om det här. – Se denna information från ICANN.

[toppdomäner] [ändrad 14 september 2018]

Dagens ord: 2018-11-16