formatsteg

i typografi: mall för sidornas utformning med marginaler (inklusive övre och undre marginaler) och eventuella spaltmellanrum. I äldre typografi (med blytyper) var formatsteget en ram av metall som typerna passades in i. (Steg var i äldre typografi beteckningen på utfyllnadsmaterial, alltså sådant som användes för blanka ytor.) – Se denna webbsida hos Göteborgs stadsmuseum.

[typografi] [ändrad 17 maj 2018]

satsyta

(page body) – den del av en sida som innehåller text och bild. I satsytan ingår inte marginalerna och inte heller sidfot och sidhuvud. Sidospalter ingår däremot i satsytan.

[typografi]

spaltmellanrum

mellanrum mellan två eller flera spalter på samma sida. – Spaltmellanrummen ska skiljas från marginalerna och från bunten i tryckta publikationer. Den korrekta engelska termen är alley. Ibland kallas spaltmellanrum för gutter, men gutter är i strikt terminologi engelska för bunten.

[typografi] [ändrad 29 april 2018]