qwerty

det vanliga tangentbordet för engelska och svenska. (Något annor­lunda än tangent­borden för tyska, qwertz, och franska, azerty.) Upp­kallat efter de sex första bok­stäverna upptill till vänster. – Tangent­bordet patenterades 1878 av den amerikanska upp­finnaren Christopher Sholes. Han konstruerade det för att hindra maskin­skrivaren från att skriva för fort, för om man gör det med en gammaldags skrivmaskin fastnar typ­armarna i varandra. Översta bokstavsraden inne­håller dess­utom, på begäran av tillverkaren Reming­ton, bok­stäverna i typewriter omkastade. – Qwerty är också över­gripande beteckning på konventionella tangent­bord, in­klusive det tyska och det franska, till skillnad från radikalt annorlunda uppställningar som dvorak och KALQ. – Svenska tangent­bord har samma upp­ställning av bok­stäverna (däremot inte av andra tecken) som de engelska, men med tillägg av å, ä och ö.

[tangentbord] [ändrad 16 september 2018]

Dagens ord: 2018-09-17