qwerty

det vanliga tangentbordet för engelska och svenska. (Något annorlunda än tangent­borden för tyska, qwertz, och franska, azerty.) Uppkallat efter de sex första bokstäverna upptill till vänster. – Tangentbordet patenterades 1878 av den amerikanska upp­finnaren Christopher Sholes†. Han konstruerade det för att hindra maskinskrivaren från att skriva för fort, för om man gör det med en gammaldags skrivmaskin fastnar typarmarna i varandra. Översta bokstavsraden har dessutom, på begäran av tillverkaren Reming­ton, bokstäverna i typewriter omkastade. – Qwerty är också övergripande beteckning på konventionella tangentbord, in­klusive det tyska och det franska, till skillnad från radikalt annorlunda uppställningar som dvorak och KALQ. – Svenska tangentbord har samma upp­ställning av bokstäverna (däremot inte av andra tecken) som de engelska, men med tillägg av å, ä och ö.

[tangentbord] [ändrad 16 september 2018]

Dagens ord: 2022-04-17