visualizer

  1. – program som genererar datorgrafik baserad på musik medan den spelas. Musikens frekvenser och ljudstyrka styr vilka färger och mönster som visas. Liknande funktioner har funnits i analog elektronik;
  2. – ett slags analog projektor som kan avbilda tredimensionella föremål och visa dem på projektorduk;
  3. – i reklambranschen: tecknare som är specialist på att framställa skisser.

[grafik] [marknadsföring] [musik] [yrken] [17 december 2018]

facilitator

computer facilitator – i skolor: person som har hand om it‑utrustningen i skolan, som vid behov hjälper lärare och elever, som ger en del undervisning om it och som utformar eller hjälper till att utforma läromedel. – På svenska närmast: dator­samordnare eller it‑samordnare. – En facilitator (heter så även på svenska) är i andra sammanhang en person som har till uppgift att få grupper att arbeta mot ett gemensamt mål.

[undervisning] [yrken] [ändrad 5 maj 2020]

datanom

examenstitel i Finland för den som har fullföljt utbildning i infor­ma­tions- och kommunikationsteknik. Utbildningen ges i yrkesskola. På finska: datanomi. – Se föreskrifter från finländska Utbildningsstyrelsen: länk.

[utbildningar] [yrken] [ändrad 30 juli 2019] 

full stack programmer

fullstackprogrammerare, fullstackutvecklare, på engelska också: full stack developer – programmerare som kan arbeta på alla nivåer i ett it-system. Det innebär att hon kan skriva programkod på relativt låg nivå, begriper sig på nätverk och databaser, kan arbeta med användargränssnitt, skriva dokumentation… En full stack programmer har med andra ord bredd, men inte nödvändigtvis djup (specialistkunskaper). Det är ofta den typ av kompetens som behövs för projekt av mindre omfattning eller med små resurser. – Se också stack.

[programmering] [yrken] [ändrad 6 maj 2018]