full stack programmer

fullstackprogrammerare, fullstackutvecklare, på engelska också: full stack developer – programmerare som kan arbeta på alla nivåer i ett it-system. Det innebär att hon kan skriva programkod på relativt låg nivå, begriper sig på nätverk och databaser, kan arbeta med användargränssnitt, skriva dokumentation… En full stack programmer har med andra ord bredd, men inte nödvändigtvis djup (specialistkunskaper). Det är ofta den typ av kompetens som behövs för projekt av mindre omfattning eller med små resurser. – Se också stack.

[programmering] [yrken] [ändrad 6 maj 2018]

Dagens ord: 2018-05-06