Orkut

ett nerlagt socialt nätverk som drevs av Google 2004—2014. – Orkut var särskilt populärt i Brasilien och Indien, och det administre­rades från 2008 från Brasilien. – Orkut stängdes defini­tivt den 30 september 2014. Skälet var att Googles andra sociala tjänster, som Google Plus, då växte mycket snabbare än Orkut (numera är Google Plus på väg mot nerläggning). – Namnet Orkut kommer från nätverkets skapare, Orkut Büyükkökten, ursprungligen från Turkiet. Han startade 2016 ett nytt socialt nätverk, Hello.

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 18 juli 2022]