Google Plus

ofta skrivet Google+ – ett socialt nätverk från Google. Startade under 2011 och avvecklas med början i oktober 2018. Som skäl för avvecklingen anger Google dels bristande intresse, dels en skandal där personuppgifter om hundratusentals användare tros ha läckt. Användare av Google Plus har på sig tiden fram till den 2 april 2019 för att exportera sina data från Google Plus. Se blogginlägg från Google. – Google Plus är / var ett av flera försök från Google att konkurrera med Facebook. Det er­satte det mindre framgångs­rika Google Wave (numera Apache Wave). Se också Orkut†. I Google Plus ingår video­chatt-tjänsten Google Hangouts. – Se plus.google.com/explore.

[sociala nätverk] [ändrad 6 februari 2019]