Mandriva

ett avvecklat företag som utvecklade Linux; även: namnet på företagets distribution av Linux (fullständigt namn: Mandriva Linux). – Mandriva Linux hade det grafiska användargränssnittet KDE, och levererades med ett antal program. Mandriva, som grundades 1998, hette först Linux-Mandrake, sedan Mandrake Linux och, efter en dispyt med förlaget som äger rätten till seriefiguren Mandrake, Mandrakelinux. I april 2004 bytte företaget, som hade huvudkontor i Paris, namn till Mandriva. Köpte 2005 det brasilianska företaget Conectiva†. Ingick i början av 2008 samarbete med japanska Turbolinux†. I maj 2016 sattes företaget i konkurs, och samma månad släcktes webbsidan mandriva.com. – En grupp före detta anställda utvecklar en för­gren­ing av Mandriva – se Mageia.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 10 mars 2022]