Solarin

smart mobil som har utvecklats för att vara säker mot avlyssning, kartläggning och manipulation. Den har utvecklats av det brittisk-israeliska företaget Sirin Labs. Försäljningen började i maj 2016. Operativsystemet är baserat på Android. – Priset uppges bli runt 120 000 kronor per telefon. Men Sirin Labs hoppas att den avancerade tekniken i Solarin så små­ningom ska gå ner i pris och användas i billigare telefoner. – Se sirinlabs.com. – Jämför med mobiltelefonerna BlackBlackphone†, Cryptophone, Finney, GranitePhone och Tiger.

[it-säkerhet] [mobiltelefoner] [personlig integritet] [ändrad 15 december 2017]

Dagens ord: 2016-05-19