Black

en smart mobil avsedd för militär och säkerhetstjänst, troligen avvecklad. – Black utvecklades av den amerikanska flygtillverkaren Boeing i samarbete med Blackberry. – Black utvecklades för att försvåra avlyssning och dataintrång. Den hade kryptering, och kunde förstöra sig själv om den blev stulen, eller ifall någon försökte öppna den. Operativsystemet var baserat på Android. – Black visades först upp i februari 2014. I september 2017 tycks alla omnämnanden av telefonen vara borttagna från Boeings webbsidor. – Black ska inte förväxlas med Blackphone†, som var en annan smart mobil med extra säkerhet. – Läs också om Cryptophone, GranitePhone, Solarin och Tiger.

[it-säkerhet] [mobiltelefoner] [ändrad 28 augusti 2020]