Verse

ett system för e-posthantering, ursprungligen från IBM och baserat på Watson, 2019 köpt av indiska HCL (hcltech.com). (Watson är ett system av kraft­fulla datorer som kan analysera skriven text och dra slutsatser av innehållet.) – Syftet med Verse är att hjälpa an­vändarna att sortera och prioritera e‑post, in­lägg i sociala medier och andra meddelanden. Verse hämtar e‑posten från en Domino-server (HCL Notes), använder Apache Solr för sökningar och Watson för analys av innehållet. Verse, som presenterades i november 2014, gick först under arbets­namnet Mail Next. Det blev tillgängligt kom­mer­si­ellt i början av 2015. – Se HCL:s webbsidor.

[e-post] [ändrad 8 augusti 2019]

Dagens ord: 2014-11-22