Second life

en virtuell värld på inter­net. Den var mycket omtalad i slutet av 00-talet och finns fort­farande kvar (2021). – Second life visas på bild­skärmen som en jätte­lik värld med land och hav. An­vändarna, som representeras av avatarer på bild­skärmen, kan röra sig fritt i den världen. De kan träffa varandra, samtala, köpa tomt­mark, bygga hus och göra affärer. Second life är alltså också ett socialt medium. Second life grundades 2003 av före­taget Linden Lab (länk) i San Francisco, och fick på några år flera miljoner användare. Användarna har möjlig­het att skapa egna virtuella miljöer inom ramen för Second life. Second life var i slutet av 00-talet så om­talat att nyhets­byrån Reuters ett tag hade en särskild nyhets­tjänst, Reuters Second life news center, om vad som händer inuti Second life. Den lades ner i mars 2009. Andra före­tag öppnade butiker i Second life och visade upp pro­dukter som man faktiskt kunde köpa. Intresset för Second life har avtagit, och 2018 hade Second life, enligt upp­gifter, ungefär 600 000 regelbundna användare. – Second life finns på secondlife.com. – Läs också om High fidelity†.

[sociala medier] [virtuell verklighet] [ändrad 6 november 2021]