Unified payments interface

(UPI) – indiskt betalningssystem för mobiltelefoner. Det påminner om Swish. När man betalar överförs beloppet genast från betalarens bank­konto till betalningsmottagarens bankkonto. Det spelar ingen roll om de har olika banker. Autentisering kan ske på flera sätt. – UPI har införts av branschorganisationen National payments corporation of India, NPCI (npci.org.in), och regleras av den indiska cen­tral­banken. – Läs mer om UPI på NPCI:s webbsidor.

[betalningar] [ändrad 26 oktober 2017]

Aadhaar

indiskt personnummer, knutet till en databas på nätet med bland annat bio­met­risk information. Numren är tolvsiffriga och delas ut slumpmässigt – de inne­håller alltså ingen information om inne­hav­arna. Alla som är bosatta i Indien kan få ett Aadhaar utan kostnad. Över 1,7 miljarder personer hade skaf­fat Aadhaar i juli 2017. Indiens högsta domstol har slagit fast att ingen får åläggas att skaffa Aadhaar eller vägras rät­tig­heter eller förmåner för att han eller hon saknar Aadhaar. – Aadhaar ingår i en stor satsning på digitalisering av Indien. Det används för auten­ti­ser­ing och för betalningar samt för att försvåra användning av falska eller dubbla identiteter. För att få ett Aadhaar-nummer måste man lämna tio finger­avtryck och två irisfotografier samt demografiska uppgifter. Sys­temet är utformat för att ingen ska kunna skaffa två Aadhaar. – Aadhaar är ett ord på hindi och betyder ’bas’, ’grund’. – Aadhaar administreras av Unique identification authority of India, UIDAI, se denna länk.

[identifiering] [6 augusti 2017]

Freedom 251

kontroversiell och extremt billig smart mobil från det indiska företaget Ringing Bells. – 18—21 februari 2016 kunde man beställa Freedom 251 på nätet till ett introduktionspris av 251 rupier, ungefär 30 kronor. Därefter skulle telefonen kosta ungefär 500 rupier, drygt 60 kronor. Den indiska bransch­orga­ni­sa­tionen ICA (länk) hävdade att ett rimligt pris för en telefon med de specifikationerna skulle vara minst 3500 rupier (420 kronor). Inga telefoner levererades efter introduktionskampanjen, och Ringing Bells lovade att betala tillbaka förskottsbetalningar och att ta betalt först vid leverans. Många misstänkte att hela projektet var en bluff, bland annat för att den telefon som visades i förhandsinformationen verkade vara en photoshoppad kinesisk smart mobil med ikoner från iPhone. När telefonen faktiskt visades upp såg den inte ut som i för­hands­infor­ma­tionen. – Indiens försvarsminister var med vid lanseringen, och det har spekulerats om att telefonen subventioneras av indiska staten, vilket dock inte har bekräftats. Ringing Bells tvingades sluta ta emot beställningar efter kort tid, och företagets webbserver bröt ihop när kunder och andra ville veta hur Ringing Bells kunde tillverka en smart mobil så billigt. Men för­säljningen återupptogs, och i december 2016 uppgavs att 70 000 telefoner hade levererats. Ringing Bells har också presenterat flera andra, dyrare, telefoner. – En indisk politiker har polisanmält Ringing Bells för bedrägeri, men hittills har det inte lett till något. – Sajten freedom251.com är stängd (januari 2018). – Ringing Bells vd Mohit Goel och hans fru Dharna Goel, direktör i företaget, avgick i mitten av december 2016, och huvudkontoret är stängt.  Mohit Goel greps av polisen sommaren 2018. – Jämför med Yureka.

[bluff och båg] [lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [ändrad 22 augusti 2018]

Yureka

smart mobil från indiska Micromax (länk). – Det är en lågpris­telefon som säljs för 9 000 rupier, omkring 1 100 kronor. – Yureka har operativ­sys­temet Cyanogenmod†, en alternativ version av Android. – Yureka släpptes i december 2014, och marknads­fördes tidigare av Micromax dotter­företag Yu Tele­ventures på sajten Yu play god (nere). –– Namnet: Al­ter­na­tiv stavning av grekiska heureka, ”jag har kommit på det!”’, ett utrop som till­skrivs matematik­ern och uppfinnaren Arkimedes, se Wikipedia.

[lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [ändrad 18 april 2017]

Bengaluru

äldre stavning: Bangalore – stad i delstaten Karnataka i södra Indien, centrum för en kon­cen­tra­tion av it‑företag. De flesta av dem finns i stadsdelen Whitefield. Området kallas ibland för Silicon Plateau. Se också bangalored. – Bengalurus offi­ci­ella webbplats finns på bbmp.gov.in.

[platser] [ändrad 4 maj 2017]

Spoken web

indisk satsning på en talbaserad motsvarighet till webben, avsedd för mobil­telefoner. Det är avsett för fattiga indier som sällan har till­gång till person­dator, och som kanske inte är läs­kunniga, men som har mobiltelefon. De ska kunna använda systemet för att skaffa information och göra affärer. Mot­svarig­heten till webb­sidor blir ins­pelningar med tal, och i stället för att klicka på länkar trycker man på knappar eller an­vänder talstyrning. – Spoken web utvecklas av IBM:s India research laboratory, se här. – Kallas också för World Wide Telecom Web, WWTW, eller T‑Web.

[talstyrning] [världsförbättring] [webben] [ändrad 22 april 2018]