Mastodon

Mastodonten som är Mastodons maskot.

ett nätverk för mikrobloggar, skrivet i öppen källkod och med decentraliserad uppbyggnad. – Nätverket består av servrar, och vem som vill kan i princip lägga en ny Mastodon‑server till nätverket. Men servrarna kommunicerar med varandra. Det påminner om hur e‑post fungerar. Som medlem är man knuten till en av servrarna i nätverket, men man kan kommunicera med alla andra medlemmar. Meddelandena, motsvarigheten till tweets i Twitter, kallas för toots. De kan ha upp till 500 tecken. Medlemmarna har stora möjligheter att styra hur deras tootar ska publiceras: om de ska nå alla i Mastodon-nätverket, alla på den server som användaren tillhör eller bara en mindre grupp. Varje server kan ha egna regler för moderering. – Mastodon utvecklades av Eugen Rochko (länk) och öppnades i oktober 2016. I slutet av 2022 hade Mastodon 655 000 aktiva medlemmar. Missnöjet med Facebooks hantering av personuppgifter i samband med Cambridge Analytica-skandalen har lett till ökat intresse för Mastodon. Elon Musks övertagande av Twitter 2022 har också ökat intresset för Mastodon. – Se joinmastodon.org.

[mikrobloggar] [ändrad 8 november 2022]

Dagens ord: 2018-04-13