Watson

  1. – ett datorsystem från IBM, konstruerat för att sammanställa information från enorma datamängder så att den kan behandlas med naturligt språk. – Watson, som presenterades 2010, ska kunna tolka och besvara frågor som ställs i naturligt språk. Det har blivit kärnan i IBM:s system med webbaserade tjänster för frågor och svar, skriftligen eller muntligen (se talgränssnitt). – Systemets första uppgift var att tävla i frågesporten Jeopardy. Wat­son tävlade i februari 2011 framgångsrikt mot mänsk­liga Jeopardymästare i USA. Då bestod Watson av tio skåp med totalt 90 servrar och sammanlagt 2 880 processorer. Watson fungerade i tävlingen fristående, utan anslutning till inter­­­net: all information som behövdes för att besvara frågorna var lagrad på servrarna. – Systemet är upp­­kallat efter IBM:s grundare, Thomas J Watson (men namnet för givetvis också tankarna till Sherlock Holmes hävdatecknare doktor Watson). – Det djupare syftet med utvecklingen av Watson är att utveckla tekniker för förståelse av naturligt språk, informationsutvinning ur stora textmassor och formuler­ing av korrekt uttryckta svar på frågor. Watson‑tekniken ska kunna användas till exempel som hjälpmedel för läkare. – Under 2013 öppnade IBM Watson för externa kunder som erbjöds att mata Watson med egen information för att sedan kunna använda det för kunskapsutvinning. Leksakstillverkaren Elemental Path ska använda Watson i talande leksaker, se Cognitoys†. – Läs mer på ibm.com/watson. – Läs också om Verse. – Jämför med Wolfram Alpha och med Amazon Echo, Apples Siri, Facebook M†, Microsofts Cortana och Sound­hounds Hound;
  2. – se under sherlock.

[ai] [talgränssnitt] [ändrad 7 juni 2022]

Dagens ord: 2015-11-23