Meta Horizon Worlds

en plattform för virtuella världar från Meta. – Meta Horizon Worlds ingår i Metas satsning på metaversum. Det är alltså tänkt att Meta Horizon Worlds ska bli ett socialt nätverk i en virtuell värld – ungefär som Second Life. En skillnad är att det ska gå att skapa nya virtuella världar i Meta Horizon Worlds. Meta Horizon Worlds öppnades i december 2021 för användare i USA och Kanada, då under namnet Facebook Horizon. Det kan för närvarande (oktober 2022) användas bara med Metas VR-glasögon Meta Quest. Ett utförande för webbläsare planeras.  – Se oculus.com/horizon-worlds.– Se också MMH.

[virtuell verklighet] [13 oktober 2022]