warchalking

fysisk markering på byggnad där det finns ett tråd­­löst nät som kan ut­nyttjas av utomstående. – Chalk­ing står för luffar­märken – de tecken som luffare förr ristade in i grind­stolp­ar för att tipsa var­andra om vänliga och ovän­liga bönder. – Även: war chalking. – För­klaring till resten av ut­trycket, se war.

[it-säkerhet] [ord på war] [wi-fi] [ändrad 20 september 2022]

Dagens ord: 2022-09-23