Unixkrigen

(the Unix wars) – konflikten mellan Unix International† (UI) och Open software foundation† (OSF) i slutet av 1980‑talet. – Båda sidorna påstod att de själva ville ha öppna system, och beskyllde andra sidan för att vilja ha ett slutet system. Båda sidorna försökte också kombinera Unix System V och BSD. – Unix­krigen upphörde i början av 1990‑talet när Unix­leverantörerna på båda sidor insåg att Windows NT† skulle bli ett hot mot Unix. Det slutade med att AT&T avvecklade sin Unix­verksamhet och överlät varu­märket Unix till X/Open†, som hade varit neutralt under Unix­krigen. OSF:s försök med OSF/1† misslyck­a­des, och OSF gick ihop med X/Open och bildade The open group. Under 1990‑talet blev Linux en ledande alternativ Unix­standard.

[it-historia] [unix] [ändrad 30 oktober 2017]

Dagens ord: 2021-06-21