kryptokrigen

amerikanska statens strävan att begränsa an­vänd­ningen av stark kryptering och olika organisationers motstånd mot det. – Under 1990‑talet var det öppen dragkamp mellan integritetsförespråkare och amerikanska staten, som hade infört restriktioner som bland annat jämställde export av kryptosystem med export av krigsmateriel. (Reglerna härstammade från kalla kriget.) Det var då som Phil Zimmermann utvecklade kryptosystemet PGP och därför under flera år över­vakades av FBI. Zimmermann kringgick förbudet mot export av krypto­system genom att faxa hela källkoden till PGP till Norge. I stället för att skicka källkoden i digital form faxade han den tryckta källkoden från en bok, och det var inte förbjudet. – Se också Clipper. – Amerikanska staten gav så småningom med sig och lättade på exportrestrikt­ionerna för kryptering. Men kryptokrigen kan ändå anses pågå fort­farande. Nu är det USA:s signalspaningsorganisation NSA som i samarbete med, främst, brittiska GCHQ använder olika metoder för att avläsa och dekryptera elektronisk kommunikation. Det sprids återkommande rykten om att NSA övertalar eller tvingar nättjänster att lägga in en så kallad bakdörr i krypteringen, alternativt att någon sådan organisation begår dataintrång och installerar bakdörrar utan nättjänsternas vetskap (se till exempel Dropout Jeep, Prism och Tao). – På engelska: the crypto wars.

[it-historia] [kryptering] [ändrad 9 oktober 2019]

Dagens ord: 2019-10-11