trog mode

(troglodyte mode) – grottläge, bokstavligen grottmänniskoläge – släckt ljus och omställning av bildskärmen till ljus text på mörk bakgrund för att man vill skona ögonen därför att de är trötta efter många timmar vid datorn. – Kallas vanligtvis för night mode, på svenska nattläge, i Macintosh mörkt läge.

[arbetsmiljö] [bildskärmar] [it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 24 april 2020]

transportlagret

de funktioner i ett datornät som ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare. – Transportlagret är lager 4 nerifrån i OSI‑modellen. Transportlagret ligger närmast ovanför nätverkslagret, nivå 3 i OSI‑modellen. Medan nätverkslagret ser till att meddelandena överförs hela vägen från sändare till mottagare är det transportlagret som kontrollerar att det som kommer fram verk­ligen är det som avsändaren skickade och som, vid behov, begär rättelse. (Jämför med en lastbil – nätverkslagret – som kör en last från säljare till köpare – och en kontrollant – transportlagret – som vid mottagandet kollar vad som finns i lasten, jämför med beställningen och vid behov reklamerar.) – Transportlagret tar emot instruktioner från nivå 5, sessionslagret. – På engelska: transport layer; på svenska också: transportskiktet.

[osi] [ändrad 17 mars 2022]

skärmsläckare

  1. – program som automatiskt visar en rörlig bild eller en serie bilder på bildskärmen när datorn inte används. Skärmsläckare kan gå igång automatiskt efter en förvald tid eller aktiveras av användaren. De lämnar plats åt det vanliga skrivbordet (arbetsytan) när man rör tangentbord eller mus, eller när man anger ett lösenord. – Skärmsläckare infördes på 1980‑talet för att förhindra att bilden på bildskärmen skulle ”bränna fast” vid långvarig inaktivitet. Det var något som kunde hända med den tidens tjocka bildskärmar med katodstrålerör. Numera, med platta bildskärmar med LED‑teknik, är fastbränning inte längre något problem, utan idag används skärmsläckare med lösenordstvång mest som ett skydd mot obehörig användning och tjuvtittande. Skärmsläckare brukar aktiveras när datorn går i vänteläge. – På engelska: screensaver, även: screen saver. – Det engelska ordet syftar på att skärmsläckare först användes för att skydda bildskärmen mot att en bild brändes fast. – To go screensaver – att falla i sömn under ett möte;
  2. – i hjärnforskning: de funktioner i hjärnan som är aktiva när vi inte tänker på något särskilt, utan låter tankarna vandra. Detta till skillnad från uppgiftslösningsnätverket.

[bildskärmar] [kognition] [ändrad 23 december 2020]