loud quitting

”ljudlig uppsägning” – alternativ till quiet quitting – man påstår att man ska säga upp sig, men utan att mena det. Man hoppas på att man ska få högre lön eller bli befordrad om man inte gör allvar av hotet.

[arbetsliv] [16 januari 2023]

Dagens ord: 2023-04-12