codenapping

”kodnappning” – vägran att lämna ifrån sig beställd programkod tills man har fått betalt. Detta förekommer bland frilansprogrammerare. – Ordet codenapping används också om stöld av programkod; ibland även om gisslanattacker.

[arbetsliv] [it-säkerhet] [programmering] [17 februari 2023]

Dagens ord: 2023-06-03