quiet quitting

tyst hemgång – vägran att göra obetald övertid. – Quiet quitting är en trend i USA i början av 2020-talet. I USA förväntas det ofta att anställda jobbar obetald övertid, men allt fler vägrar att finna sig i detta. – Observera att quiet quitting inte innebär att man säger upp sig. Det är inte quit i betydelsen säga upp sig, utan quit i betydelsen sluta för dagen (göra kväll). Det innebär inte heller att man gör minsta möjliga på jobbet (maskar). Det innebär helt enkelt att man går hem när den reglerade arbetstiden är slut. – Översättningen tyst uppsägning är alltså missvisande (liksom den engelska originaltermen). En bättre översättning som ses ibland är ”tyst nedtrappning”. – Läs också om loud quitting.

[arbetsliv] [ändrad 16 januari 2023]

Dagens ord: 2022-09-17