quiet quitting

vägran att göra obetald övertid – stilla hemgång. – Quiet quitting är en trend i USA i början av 2020-talet. I USA förväntas det ofta att anställda jobbar obetald övertid, men allt fler vägrar att finna sig i detta. – Observera att quiet quitting inte innebär att man säger upp sig. Det är inte quit i betydelsen säga upp sig, utan quit i betydelsen sluta [för dagen]. Det innebär inte heller att man gör minsta möjliga på jobbet (maskar). Det innebär helt enkelt att man går hem när den reglerade arbetstiden är slut. – Översättningen tyst uppsägning är alltså missvisande (liksom den engelska originaltermen). En bättre översättning som ses ibland är ”tyst nedtrappning”.

[arbetsliv] [ändrad 12 september 2022]

Dagens ord: 2022-09-17