HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett-Packards gamla varu­­märke och logotyp. – HP i det nya före­tags­namnet står inte längre för något, utan det är en pseudo­för­kort­ning. – HP Inc finns på hp.com;
  2. – förkortning för Hewlett-Packard, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE. – För­­kort­­ningen HP har alltid skrivits utan binde­­streck, men Hewlett-Packard skrevs med binde­streck innan företaget delades.

[hewlett-packard] [hp] [hpe]