HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya före­tags­namnet står inte längre för något, utan är en pseudo­för­kort­ning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33, 5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna.Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. – HP Inc finns på hp.com;
  2. (förr) – förkortning för Hewlett-Packard, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[företag] [förkortningar på H] [ändrad 29 december 2019]