facilitator

computer facilitator – i skolor: person som har hand om it‑utrustningen i skolan, som vid behov hjälper lärare och elever, som ger en del undervisning om it och som utformar eller hjälper till att utforma läromedel. – På svenska närmast: dator­samordnare eller it‑samordnare. – En facilitator (heter så även på svenska) är i andra sammanhang en person som har till uppgift att få grupper att arbeta mot ett gemensamt mål.

[undervisning] [yrken] [ändrad 5 maj 2020]

datanom

examenstitel i Finland för den som har fullföljt utbildning i infor­ma­tions- och kommunikationsteknik. Utbildningen ges i yrkesskola. På finska: datanomi. – Se föreskrifter från finländska Utbildningsstyrelsen: länk.

[utbildningar] [yrken] [ändrad 30 juli 2019] 

full stack programmer

fullstackprogrammerare, fullstackutvecklare, på engelska också: full stack developer – programmerare som kan arbeta på alla nivåer i ett it-system. Det innebär att hon kan skriva programkod på relativt låg nivå, begriper sig på nätverk och databaser, kan arbeta med användargränssnitt, skriva dokumentation… En full stack programmer har med andra ord bredd, men inte nödvändigtvis djup (specialistkunskaper). Det är ofta den typ av kompetens som behövs för projekt av mindre omfattning eller med små resurser. – Se också stack.

[programmering] [yrken] [ändrad 6 maj 2018]

webmaster

den som är ansvarig för skötseln av en webbplats. En webmaster brukar ansvara både för hanteringen av innehållet på webbplatsen och för det tekniska. Men webmaster är ingen strikt definierad arbetsuppgift, så det varierar mellan olika arbetsplatser. Webmastern kan, men behöver inte, vara ansvarig utgivare för webbplatsen. – På svenska också stavat webbmaster, ibland: webbmästare.

[webbpublicering] [yrken] [ändrad 26 mars 2018]