JavaScript

skriptspråk för program som ska kunna köras i webb­läsare, bakas in i HTML-kod och köras på webb­servrar. Det ska inte förväxlas med programspråket Java. – Java­Script används för att ge webb­sidor föränderligt utseende och för att göra dem inter­aktiva med klick­bara knappar och liknande. Språket används också för pro­gram­mering av annat än webb­sidor. Det är i mitten av 2010-talet ett av världens mest använda program­språk. – JavaScript utveck­lades på Netscape† av Brendan Eich (brendaneich.com), och lan­se­ra­des 1995. Det skulle ha hetat Live­Script, men det fick namnet Java­Script vid lanseringen, som skedde i sam­arbete med Sun† (numera del av Oracle). Följden blev tyvärr samman­bland­ningar av Java­Script och Java. Micro­soft lanserade senare en variant med namnet Jscript. – Varumärket Java­Script tillhör Oracle, men Java­Script vidareutveck­las inom Mozilla‑projektet, se denna länk.

[programspråk] [ändrad 19 maj 2017]

Dagens ord: 2015-06-10