transportlagret

de funktioner i ett datornät som ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare. Det är lager 4 nerifrån i OSI‑modellen. Transportlagret ligger närmast ovanför nätverkslagret, nivå 3 i OSI‑modellen. Medan nätverkslagret ser till att meddelandena överförs hela vägen från sändare till mottagare är det transportlagret som kontrollerar att det som kommer fram verk­ligen är det som avsändaren skickade och som, vid behov, begär rättelse. – Transportlagret tar emot instruktioner från nivå 5, sessionslagret. – På engelska: transport layer; på svenska också: transportskiktet.

[nätverk] [ändrad 27 maj 2017]

skärmsläckare

program som automatiskt visar en rörlig bild eller en serie bilder på bildskärmen när datorn inte används. Skärmsläckare kan gå igång automatiskt efter en förvald tid eller aktiveras av användare. De försvinner när man rör tangentbord eller mus, eller när man anger ett lösenord. – Skärmsläckare infördes på 1980‑talet för att förhindra att bilden på bildskärmen skulle ”bränna fast” vid långvarig inaktivitet. Det var något som kunde hända med den tidens ”tjocka” bildskärmar med katodstrålerör. Numera, med ”platta” bildskärmar med LED‑teknik, är ”fastbränning” inte längre något problem, utan idag används skärmsläckare med lösenordstvång mest som ett skydd mot obehörig användning eller tjuvtittande. Skärmsläckare brukar aktiveras när datorn går i vänteläge. – På engelska: screensaver, även: screen saver.

[bildskärmar] [ändrad 3 september 2019]