hoppserver

server som kan kommunicera med datorer / servrar i en annan säkerhetszon i ett nätverk. – Den kan hämta information från datorer / servrar i den andra zonen och även ge instruktioner till dem. Eftersom syftet med att dela in ett nätverk i säkerhetszoner är att zonerna ska vara logiskt och fysiskt åtskilda krävs det att hoppservrar, som behövs bland annat för administration av nätverket, är extra säkra och övervakas noga. – På engelska: jump server, på svenska ibland jumpserver.

[it-säkerhet] [nätverk] [servrar] [24 april 2020]

virtuell server

ett datorprogram som gentemot andra program beter sig som en fysisk server. De program (klienter) som samverkar med en virtuell server märker ingen skillnad (utom möjligtvis att det går lite långsammare), utan uppfattar den virtuella servern som en fysisk (materiell) server. I grunden finns givetvis ett system med fysiska servrar. Poängen är att en fysisk server kan hysa flera virtuella servrar som dessutom kan flyttas till andra servrar vid behov utan att användarna märker någon skillnad. Man kan alltså utnyttja resurserna i serverhallen mer effektivt. Det är ett exempel på virtualisering. – På engelska: virtual server.

[servrar] [virtualisering] [ändrad 28 september 2018]

Sun ONE

Sun Open Net Environment – varumärke som Sun† använde i början av 00‑talet för sina serverprodukter. Det ersattes av Sun Java System.

[namnbyte] [servrar] [ändrat 9 november 2018]

gruppserver

(workgroup server) – server för mindre företag eller för en avdelning på ett större företag. Ordet gruppserver kan användas både om hårdvaran och om programmen som körs på hårdvaran.

[servrar] [ändrad 20 januari 2016]

computing fabric

”flätverk av servrar” – tätt sammankopplade servrar som tillsammans fungerar som en högpresterande dator. – Ordet har ibland använts som synonym till molnet, men det används i synnerhet om system där servrarna är sammankopplade i ett snabbt nätverk, inte genom internet. – Jämför med kluster.

[it-system] [servrar] [ändrad 27 juli 2022]