applikationsserver

(application server)server som kör app­li­ka­tioner eller som gör tjänster åt applikationer (till skillnad från servrar som lagrar filer, styr trafiken i nätverk eller levererar statiska webb­­sidor). – Ordet används i flera betydelser:

  1. – server som kör applikationer på begäran av en klient i ett klient‑server‑system, och som skickar resultatet till klienten;
  2. – server som utgör mellanskiktet i ett tre­skiktat klient­server­system: den ligger mellan klienten (användaren) och en databas och söker, be­arbetar och presenterar in­for­ma­tion från data­basen för användarens klientprogram;
  3. webbapplikationsserver – server som framställer dynamiska webbsidor baserade på information i data­baser, och skickar de färdiga sidorna till användarnas webbläsare;
  4. – server som övervakar, under­håller, upp­daterar och skyddar andra applika­tioner i samma nät.

[applikationer] [it-system] [servrar] [ändrad 17 november 2019]