applikationsserver

(application server) – server som kör app­li­ka­tioner eller som gör tjänster åt app­li­ka­tioner (till skillnad från servrar som lagrar filer, styr trafiken i nätverk eller levererar webb­­sidor). – Ordet används i flera betydelser:

  1. – server som kör applikationer på begäran av en klient i ett klientserver-system, och som skickar resultatet till klienten;
  2. – server som utgör mellanskiktet i ett tre­skiktat klient­server­system: den ligger mellan klienten (an­vändaren) och en databas och söker, be­arbetar och presenterar in­for­ma­tion från data­basen för an­vänd­arens klient­program;
  3. – webbapplikationsserver – server som framställer html-sidor baserade på material i data­baser, och skickar de färdiga sidorna till an­vänd­arnas webb­läsare;
  4. – server som övervakar, under­håller, upp­daterar och skyddar andra app­li­ka­tioner i samma nät.