klient

  1. – program som lägger över arbets­upp­gifter på ett annat program: servern. – Ett system med klienter och servrar kallas för klient‑server‑system. En klient är egentligen alltid ett program, men ofta kallas den dator som kör klient­pro­gram­met för klient. Man brukar skilja mellan tunna klienter och feta klienter. – Termen klient var vanlig på 1990‑talet då man på många arbetsplatser gick över från fristå­ende persondatorer till lokala nätverk med klient‑server­system. Numera är många av de program som körs på en person­dator beroende av internet (se molnet), och alltså tekniskt sett klienter, men ordet används sällan i det sammanhanget. Rent tekniskt kan uppdel­ningen av ett programs funktion i klient och server genomföras omärkligt för användaren. Det kan till och med vara praktiskt att dela upp ett program i klient och server och ändå köra dem på samma dator. I sådana fall är det inte alltid tydligt vad som är klienten och vad som är servern, men en tumregel är att det program som är närmast använd­a­ren – det man ser på bildskärmen – kallas för klient. Man kan också säga att klienten är beställaren och servern utföraren. – På engelska: client;
  2. – dator, surfplatta eller smart mobil som kör klientprogram.

[it-system] [ändrad 8 oktober 2019]