virtuell server

ett datorprogram som gentemot andra program beter sig som en fysisk server. De program (klienter) som samverkar med en virtuell server märker ingen skillnad (utom möjligtvis att det går lite långsammare), utan uppfattar den virtuella servern som en fysisk (materiell) server. I grunden finns givetvis ett system med fysiska servrar. Poängen är att en fysisk server kan hysa flera virtuella servrar som dessutom kan flyttas till andra servrar vid behov utan att användarna märker någon skillnad. Man kan alltså utnyttja resurserna i serverhallen mer effektivt. Det är ett exempel på virtualisering. – På engelska: virtual server.

[servrar] [virtualisering] [ändrad 28 september 2018]

Sun ONE

Sun Open Net Environment – varumärke som Sun† använde i början av 00‑talet för sina serverprodukter. Det ersattes av Sun Java System.

[namnbyte] [servrar] [ändrat 9 november 2018]

computing fabric

”flätverk av servrar” – tätt sammankopplade servrar som tillsammans fungerar som en högpresterande dator. – Ordet har ibland använts som synonym till molnet, men det används i synnerhet om system där servrarna är sammankopplade i ett snabbt nätverk, inte genom internet.

[it-system] [servrar] [ändrad 18 oktober 2018]

bladserver

(blade server) – tunn liten server, avsedd att monteras stående på högkant med kortsidan utåt i en speciell mon­te­rings­enhet till­sam­mans med en rad andra blad­servrar. (Som böcker i en bok­hylla.) Hela mon­te­rings­enheten med alla blad­serv­rarna är avsett för mon­te­ring i ett rack.

[it-system] [servrar] [ändrad 1 november 2017]

bakplan

(backplane) – anslutningskontakter på en dator, i synnerhet en server, för nät­kablar, minnes­enheter och andra till­behör samt kort­platser. Ordet an­vänds även om an­slut­ning­arna inte finns baktill. Termen används om hård­vara när man talar om vad och hur mycket som kan an­slutas och hur stor be­last­ning apparaten klarar. Från början var bak­planet helt enkelt datorns baksida.

[hårdvara] [ändrad 31 augusti 2017]