gruppserver

(workgroup server) – server för mindre företag eller för en avdelning på ett större företag. Ordet gruppserver kan användas både om hårdvaran och om programmen som körs på hårdvaran.

[servrar] [ändrad 20 januari 2016]