computing fabric

”flätverk av servrar” – tätt sammankopplade servrar som tillsammans fungerar som en högpresterande dator. – Ordet används ibland som synonym till molnet, men det används i synnerhet om system där servrarna är sammankopplade i ett snabbt nätverk, inte genom internet.