computing fabric

”flätverk av servrar” – tätt sammankopplade servrar som tillsammans fungerar som en högpresterande dator. – Ordet har ibland använts som synonym till molnet, men det används i synnerhet om system där servrarna är sammankopplade i ett snabbt nätverk, inte genom internet. – Jämför med kluster.

[it-system] [servrar] [ändrad 27 juli 2022]