socket

på svenska: sockel eller uttag: –

  1. – en av ändpunkterna i en tvåvägsförbindelse. Ofta kallas hela förbindelsen på engelska för en socket. En internet socket är en exakt definierad kommunikationsväg på internet. Sådana används i kommunikationen mellan två program. En socketadress (socket address) består av ett protokoll, till exempel TCP, lokal IP‑adress, portnummer (som är knutet till protokollet) samt mottagarens socketadress. När en internet socket är etablerad går kommunikationen snabbare, eftersom banan är snitslad hela vägen. – Se också websocket;
  2. sockel – uttag, hållare, fattning – plats för fastsättning av processor, lampa eller annat, vanligen i standardiserat utförande. Platsen för processorn eller processorerna i en server kallas för socket – på svenska: sockel.

[datakommunikation] [hårdvara] [ändrad 23 maj 2020]