mikroserver

enkel billig server, avsedd att användas i stort antal i serverhallar eller i molnet. En tanke är att mikroservrar inte ska underhållas eller repareraras. Om en mikroserver krånglar ska den bara stängas av för gott och kasseras, och dess arbete tas över av en annan mikroserver. – Idén med mikroservrar växte fram i början av 2010‑talet. – På engelska: micro server.

[it-system] [servrar] [ändrad 5 december 2018]