Sun ONE

Sun Open Net Environment – varumärke som Sun† använde i början av 00‑talet för sina serverprodukter. Det ersattes av Sun Java System.

[namnbyte] [servrar] [ändrat 9 november 2018]