DTM

dynamic synchronous transfer mode – en bredbands­teknik som är anpassad för att klara ljud och video i realtid, till exempel direktsändning av fotbollsmatcher över internet. – DTM utvecklades på 1990‑talet på KTH i Stockholm och marknads­förs sedan dess av företaget Net Insight, grundat 1997. Sedan länge är det grunden för Net Insights produkt Nimbra (länk). DTM  har blivit allmänt accepterat för ström­mande medier. DTM har spikats som standard av den europe­iska organisationen ETSI.

[bredband] [förkortningar på D] [standarder] [strömmande] [ändrad 11 maj 2020]

LOLA

  1. – ett program för musikaliskt samspel över nätet. – LOLA har använts för konserter där musiker på över tusen kilo­meters avstånd har spelat tillsammans. Publiken märkte inte för­dröj­ningen. (Det mänskliga örat reagerar på fördröj­ningar på över 30 milli­sekunder.) För att för­seningar inte ska uppstå körs LOLA på speciella nät­verk. – LOLA har utvecklats på konser­va­toriet i Trieste i Italien, och körs där på universitetsnätveket GARR. – Namnet: Står för low latency, se latens. – Läs mer här;
  2. – Lola – ett beskriv­nings­språk för hårdvara, utvecklat av Niklaus Wirth i Schweiz. – Läs mer här;
  3. – Lola 8 – en serbisk skol­dator från 1982, se Wiki­pedia.

[förkortningar på L] [musik] [programspråk] [skoldatorer] [strömmande] [utbildning] [ändrad 23 juni 2017]

HTTP live streaming

ett protokoll för överföring av video och ljud över internet. Förkortas HLS. – HLS, som har utvecklats av Apple och som presenterades 2009, är till för strömmande video och ljud, alltså överföringar som man kan se eller lyssna på som om det var tv eller radio. Eftersom HLS fungerar inom ramen för HTTP, som är det grundläggande protokollet för webben, fungerar kommunikationen överallt där man kan överföra webbsidor. Många företag har anpassat sina tjänster och produkter så att de klarar HLS. – Se Apples webbsidor.

[ljud och bild] [strömmande] [webben] [ändrad 2 oktober 2018]

strömmande

(streaming) – om video och musik på internet: som spelas upp för mottagaren samtidigt som det överförs. Mottagaren behöver inte vänta på att en komplett fil har laddats ner. När det gäller radio och tv på internet skulle detta inte ens vara möjligt, eftersom sändningarna rullar på dygnet runt. – Det finns två huvudtyper av strömning:

  1. live streaming – direktströmning – fungerar för lyssnaren som direktsändning i radio och tv. Mottagaren hör inte nödvändigtvis sändningen från början, utan kan komma in när som helst – som när man slår på en radio. Alla åhörare hör och ser samma sak ungefär samtidigt (att det inte blir exakt samtidigt, som med vanlig radio, beror på att dataöverföring tar olika lång tid till olika mottagare). Direktströmning används också för datorgenererat material som spel;
  2. on-demand streaming – beställströmning – ljud eller video skickas till mottagaren på begäran. Så fungerar tjänster som Youtube och Spotify. Strömmande teknik används av sådana tjänster dels därför att man utgår från att användarna inte har tålamod att vänta tills hela filen har laddats ner, dels för att förhindra kopiering av materialet. Det lagras aldrig något som kan kopieras på hårddisken hos mottagaren, utom en mindre buffert.

– Se också Datatermgruppen (länk).

[film] [publicering] [radio och tv] [strömmande] [videoteknik] [ändrad 25 oktober 2022]