European telecommunications standards institute

(ETSI) – en organisation som fastställer standarder för tele­kommu­nika­tion. ETSI har bland annat spikat GSM‑standarden. ETSI grundades 1988 på initiativ av EU. Nästan alla europe­iska länder är med, och många utomeuropeiska länder, bland annat Indien, Kina och USA, är associ­erade. – Se etsi.org.

[elektronisk kommunikation] [organisationer] [standarder] [ändrad 6 december 2019]