DTM

dynamic synchronous transfer mode – en bredbands­teknik som är anpassad för att klara ljud och video i realtid, till exempel direktsändning av fotbollsmatcher över internet. – DTM utvecklades på 1990‑talet på KTH i Stockholm och marknads­förs sedan dess av företaget Net Insight, grundat 1997. Sedan länge är det grunden för Net Insights produkt Nimbra (länk). DTM  har blivit allmänt accepterat för ström­mande medier. DTM har spikats som standard av den europe­iska organisationen ETSI.

[bredband] [förkortningar på D] [standarder] [strömmande] [ändrad 11 maj 2020]