GARR

ett italienskt forskningsnätverk, skilt från internet. Det är ett så kallat NREN‑nätverk, alltså ett nationellt forsknings- och ut­bildnings­nätverk. – Namnet: GARR står för Gruppo per l’armonizzazione delle reti della ricerca, alltså ”Gruppen för harmonisering av forsknings­nät­verk”. – Se garr.it.

[forskning] [förkortningar på G] [nätverk] [ändrad 31 juli 2019]