appsida

  1. webbsida som är grafiskt användargränssnitt till ett program, ofta: till en webbsida som är avsedd för smarta mobiler. Programmet (appen) körs via internet på en server och skickar appsidan (programmet kan ha flera) till mobiltelefonen genom en webbserver;
  2. – en sida som visar klickbara ikoner för ett antal appar;
  3. – i Facebook: en Facebooksida som är kodad som ett program. Det kan till exempel vara ett spel eller ett test. – Se Facebooks webbsidor.

– På engelska: app page.

[grafiskt användargränssnitt] [programmering] [sociala nätverk] [webbsidor] [11 februari 2019]

webbsida

(web page) – dokument som är publicerat på webben, och som alltså nås med en webbadress (URL). En webbsida är ett sammanhängande dokument som kan innehålla text, bild, video och ljud i olika kombinationer, och den kan vara hur lång som helst. Kallas också för ”hemsida”. Flera webbsidor som hör ihop kallas för webbplats (web site) eller sajt.

[webbsidor] [ändrad 8 april 2018]

välkomstsida

(welcome page) – den första sida som en besökare ser på en webbplats om hon har angett webbplatsens webbadress (URL) utan tillägg. Till exempel www.idg.se. Men observera att besökare automatiskt kan slussas vidare till en sida med en annan webbadress: till exempel skickas den som anger adressen www.computersweden.se direkt till computersweden.idg.se. Det är då computersweden.idg.se som är Computer Swedens välkomstsida. Välkomstsidor kan också kallas för hemsidor eller, om det gäller tidningar på internet, för förstasidor.

[webbsidor] [ändrad 22 maj 2018]

GUID

Globally unique identifierunikt id‑nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. Används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling av sidor omöjlig. Ett GUID är ett 38‑siffrigt decimalt tal (eller, med binär notation, ett tal med 128 ettor och nollor). Eftersom GUID slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma GUID, men sannolikheten är så liten att man kan bortse från den. Program som genererar GUID ingår bland annat i program från Microsoft, Novell och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer GUID. GUID är en form av UUID.

[filer] [förkortningar på G] [webbsidor] [ändrad 18 juli 2017]

NLPRank

en metod för att upptäcka förfalskade webbsidor med ledning av deras webbadresser (URL:er). – Förfalskade webbsidor används i nätfiske, och kan vara till utseendet identiska med den webbsida de är förfalskningar av. Men en viktig skillnad är just webbadressen. Den kan ju inte vara identisk med den äkta sidans webbadress. – NLPRank, som har utvecklats av företaget OpenDNS (länk), numera del av Cisco, granskar därför webbadresser för att upptäcka webb­sidor som troligen är för­falskade. OpenDNS har analyserat ett stort antal förfalskade webb­sidor och upptäckt att vissa ord och uttryck i deras webbadress med hög sanno­lik­het visar att sidorna är falska. Den statistiska analysen är grunden för NLPRank. (NLP står för natural language processing.) – Se Ciscos webbsidor.

[skadeprogram] [språkteknik] [webbsidor] [ändrad 11 januari 2019]